5 เทคนิค การจั๊มแบตรถยนต์ที่ถูกวิธี

  1. สายแดงต่อขั้ว (+) คันที่ใช้งานได้กับคันที่แบตหมด
  2. สายดำต่อขั้ว (-) คันที่ใช้งานได้กับคันที่แบตหมด (ซึ้งส่วนมากต่อกับน็อตของเครื่องยนต์)
  3. สตาร์ทรถคันที่ใช้งานได้ เร่งเครื่องเล็กน้อย
  4. สตาร์ทรถคันที่แบตหมด แล้วลองเร่งเครื่องจนแน่ใจว่าเครื่องไม่ดับ
  5. ถอดสายบริเวณหมายเลข 4-3-2-1 ตามลำดับmyhome