ความพร้อมในการให้บริการ
มีระบบการนัดหมายการเข้าซ่อม การส่งมอบที่ตรงเวลา สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน
คลังอะไหล่ขนาดใหญ่พร้อมให้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมด้วย อะไหล่แท้ 100% เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่ารถของท่านจะอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดังเดิม
สีซ่อมรถยนต์คุณภาพสูง ที่เราเลือกใช้เป็นสีระบบ 2K แห้งช้า สูตรน้ำ (Water borne) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นสีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผลิตรถยนต์ Nissan
รางวัลอู่สีเขียว โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งอำนวยความสะดวก เรามีพื้นที่กว้างขวาง และมีความเพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องพักรับรองลูกค้า, Free Wi-Fi , มุมกาแฟ ฯลฯ