ประวิติและความเป็นมา

 • บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.1952 บนถนนพระรามที่ 1 โดยเริ่มต้นจากอาคาร 4 ชั้น

( ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมสยามแอ็ทสยาม ) มีพนักงานเริ่มต้นเพียง 20 คน เท่านั้นประกอบธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่และเก่า กิจการเจริญเติบโตก้าวหน้า จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และต่างประเทศรายแรกของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น


 • และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ ดร.ถาวร พรประภา จึงได้สร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในปีค.ศ. 1960 ณ ซอยศรีจันทร์ สุขุมวิท 67 และในปี ค.ศ. 1975 ได้ขยายอาณาจักรสู่ศูนย์อุตสาหกรรมมีอาณาเขตกว่าพันไร่บนถนนบางนา-ตราด

นับเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายธุรกิจขยายออกไปครบวงจร และเมื่อธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า บริษัท ฯ ได้ก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่ไม่ไกลจากที่ตั้งเดิม ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี .ค.ศ. 1986 เป็นอาคารสูง 19 ชั้นตั้งอยู่ใจกลางมหานคร


 • ในปีค.ศ. 2012 สยามกลการ เพื่อนที่แสนดี ครบรอบ 60 ปี แห่งการต่อตั้งอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาเนิ่นนาน เดินหน้าปรับภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมนิสสันให้สอดคล้องแนวความคิดการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาคารใหม่นี้เป็นสำนักงานใหญของ บริษัท สยามกลการ จำกัด และสำนักงานใหญ่ของบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด และ บริษัท สยามนิสสันออโต้ จำกัด

ยกระดับการบริการลูกค้าเหนือมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท ฯ มีโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 14 แห่ง พร้อมด้วยศูนย์บริการซ่อมสี-ตัวถัง 7 แห่ง ในนาม บริษัท สยามนิสสันบอดี้ จำกัด มีบุคคลากรมาด้วยประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์นิสสัน และมีจำนวนช่องซ่อมรวมกว่า 400 ช่องซ่อม รองรับผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 คันต่อวัน พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในทุกสาขา มีลูกค้าวางใจใช้บริการมากที่สุดในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการให้เกิดความทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

Visionary and Mission

Vision

 • เป็นผู้นำในธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันที่นความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าโดยใช้ประสบการณ์และระบบงานที่ทันสมัย บนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล
 • เป็นผู้นำในธุรกิจเคาะนสีรถยนต์ ด้วยทีมงานคุณภาพ และ ระบบเทคนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Mission 

 • การรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า 
 • สรรหานวัตกรรมและสินค้าใหม่ที่เป็นแนวโน้มของตลาดในอนาคต
 • ขยายการขายและการตลาดผ่านสื่อ Online
 • เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป้าหมายสอดคล้องกัน 
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มี คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • พัฒนาทีมงาน และระบบอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม